TCF-də karyera

“TCF” BOKT insan resursları siyasətinin əsası öz əməkdaşlarının fərdi inkişafı əsasında yüksək peşəkar işçi komandası yaratmaqdır.  “TCF” BOKT əməkdaşlarının düşüncələrini açıq şəkildə ifadə edə bilmələri və müvəffəqiyyətlərinin təqdir edildiyi bir vəziyyətdə  çalışmaları üçün lazımi iş şəraiti yaratmaqdadır.

“TCF” BOKT bir ailədir, açıq və şəffaf şəkildə işə qəbul edilən hər bir əməkdaşın bizi təyin olunmuş hədəflərə bir addım daha yaxınlaşdırdığını bilirik.  Buna görə də, “TCF” BOKT dürüst, özündən nələr gözlənildiyini bilən, dinamik, çalışqan, özünü hər zaman inkişaf etdirmək istəyən əməkdaşlarla birgə inkişaf etməyi özünə hədəf seçmişdir.

Kredit kalkulatoru
Onlayn kredit sifarişi
AY
0 aylıq ödəniş
0 ümumi ödəniş