Ümumi məlumat

"TCF" Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2010-cu ilin sentyabr ayında qeydiyyatdan keçmişdir. “TCF” Bank Olmayan Kredit təşkilatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  01 avqust 2014-cü il tarixində Mərkəzi Bankdan lisenziya almışdır.  

BOKT-un yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada az gəlirli şəxslərə, sahibkarlara, fiziki və hüquqi şəxslərə qısa və uzun müddətli, təminatlı və təminatsız kreditlər verməkdir.

BOKT-un əsas dəyərləri dürüstlük, ədalətlilik, etibarlılıq, yenilikçilik və şəffaflıqdır.

Peşəkar və təcrübəli komanda, çeviklik və novatorluq kimi xüsusiyyətləri digər kredit təşkilatları ilə müqayisədə başlıca üstünlüyümüz hesab edirik.

Kredit kalkulatoru
Onlayn kredit sifarişi
AY
0 aylıq ödəniş
0 ümumi ödəniş